Resultaat met woordenlijst ( 2 )


ACR (American College of Rheumatology) 20% respons
Een ACR 20 (American College of Rheumatology) respons betekent dat het aantal gezwollen en het aantal pijnlijke gewrichten ten opzichte van de startwaarde van de studie met 20% gereduceerd is en dat er minstens 20% beterschap is op drie van de vijf volgende criteria: sedimentatie of CRP, ziektescore bepaald door de onderzoeker, ziektescore bepaald door de patiënt, pijn bepaald door de patiënt en HAQ score (Health Assessment Questionnaire, een functionele vragenlijst). De ACR50 verwijst naar een verbetering met 50% en de ACR70 naar een verbetering met 70%. De numerieke ACR respons (ACR-N) is de som van de kleinste percentages verbetering in de ACR-criteria. Deze waarde varieert van 0 tot 100%.
ACR criteria respons
ACR 20
Aantal resultaten : 2 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en)


Uit deze correct opgezette, dubbelblinde, gerandomiseerde, gecontroleerde studie kunnen we besluiten dat bij patiënten met psoriasis artritis met relatief een korte ziekteduur en weinig voorafgaande behandelingen etanercept de symptomen meer onderdrukt dan methotrexaat in monotherapie. De combinatie van etanercept en methotrexaat gaf geen extra voordeel.

Doelgerichte behandelingsstrategie van reumatoïde artritis

Westhovens R.

Minerva 2017 Vol 16 nummer 2 pagina 39 - 42


Deze open label gerandomiseerde gecontroleerde studie toont aan dat een doelgerichte behandeling bij patiënten met recente reumatoïde artritis na 10 jaar leidt tot een daling van ziekteactiviteit en het vermijden van functieverlies en radiologische gewrichtsschade. Dit resultaat is onafhankelijk van de initieel gestarte (combinatie-)therapie.

Etanercept in combinatie met methotrexaat bij reuma

Ravelingien I. , Van Wilder P. , Verschueren P. , Westhovens R.

Minerva 2005 Vol 4 nummer 1 pagina 2 - 4


Deze studie bevestigt de meerwaarde van de behandeling met een combinatie van etanercept en methotrexaat versus methotrexaat of etanercept in monotherapie bij patiënten met actieve reumatoïde artritis die geen goede respons hebben op een DMARD (anders dan methotrexaat). Bij de behandeling van reumatoïde artritis is het belangrijk om patiënten vroegtijdig en intensief te behandelen. Er is voldoende evidentie om te starten met een combinatie van conventionele DMARD’s. De plaats van anti-TNF-medicatie bij vroege reumatoïde artritis is momenteel, mede gezien de hoge kostprijs, de huidige terugbetalingsmodaliteiten en onbekende neveneffecten op lange termijn, gereserveerd voor therapieresistente patiënten. De hoeksteen van de behandeling blijft methotrexaat.