Resultaat met woordenlijst ( 0 )


histogram
In een histogram staan de waarden van de metingen uitgezet op de x-as. De hoogte van de blokken op de y-as geeft de frequentie aan.

Niet gevonden