Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Parent Cough-specific Quality of Life
Deze vragenlijst bevat 27 items die de frequentie meten van de gevoelens (15 items) en bezorgdheden (12 items) van de ouders over de hoest van hun kind. De vragenlijst gebruikt een soort 7-punten Likertschaal. Hogere scores komen overeen met een geringere frequentie en minder zorgen (dus met een betere kwaliteit van leven).
PC-QoL
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Nut van een algoritme bij kinderen met chronische hoest

Leconte S.

Minerva 2014 Vol 13 nummer 3 pagina 32 - 33


Deze RCT is uitgevoerd bij een groep geselecteerde kinderen in een (zeer) specialistische context. Bij de vroegtijdige implementatie (binnen de 2 weken) van een klinisch algoritme bij kinderen met chronische hoest, kan het aantal kinderen met een verbeterde hoestscore sneller toenemen.