Resultaat met woordenlijst ( 0 )


percentiel
Een onderverdeling van continue variabelen in 100 gelijke delen. Het 50e percentiel vertegenwoordigt de mediane waarde.
kwartiel, gemiddelde

Niet gevonden