Resultaat met woordenlijst ( 0 )


Peto-methode
Dit is methode die wordt toegepast bij meta-analyses om odds ratio’s samen te voegen. De Peto -levert een Peto odds ratio en is gebaseerd op het fixed effects model.
heterogeniteit
Aantal resultaten : 0 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en)


Uit deze Cochrane systematische review kunnen we besluiten dat de winst van antibiotica voor de behandeling van een acute COPD-exacerbatie bij ambulante patiënten klein en onzeker is.