Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Psychiatric Status Rating
Deze algemene inschatting van de ernst van anorexia wordt bepaald door een geblindeerde onderzoeker op basis van het SIAB-EX-interview. De score varieert van 1 (geen symptomen van anorexia nervosa) tot 6 (ernstige symptomen van anorexia nervosa waarvoor doorverwijzing nodig is). Een score van 5 betekent dat alle criteria voor anorexia nervosa aanwezig zijn. Een score van 4 betekent een subsyndromale vorm van anorexia nervosa.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Welke vorm van psychotherapie voor ambulante patiënten met anorexia nervosa?

Vervaet M.

Minerva 2014 Vol 13 nummer 8 pagina 97 - 98


Deze methodologisch correct uitgevoerde studie toont aan dat er na één jaar geen verschil is in gewichtstoename bij volwassen vrouwelijke anorectische patiënten die gedurende tien maanden ambulant worden behandeld met een psychodynamische, een cognitief gedragstherapeutische of een geoptimaliseerde gebruikelijke behandeling. Patiënten in deze laatste groep kregen uiteindelijk wel evenveel psychotherapeutische hulp.