Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Rutherford classificatie
Classificatie van perifeer arterieel vaatlijden: stadium 0 (asymptomatisch) tot 6 (ernstige weefselbeschadiging). De stadia 1, 2 en 3 komen overeen met resp. milde, matige en ernstige claudicatio; stadium 4 betekent pijn bij rust.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)


Deze gerandomiseerde studie toont geen verschil aan op middellange termijn tussen perifeer arteriële revascularisatie en loopoefeningen onder supervisie voor de aanpak van claudicatio intermittens, niettegenstaande het vroegtijdige voordeel van revascularisatie, dat reeds aangetoond is in een vroegere systematische review.