Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Sandvik Severity Scale
Op deze schaal worden de frequentie en de hoeveelheid urineverlies gescoord. Frequentie: 0 = nooit, 1 = <1 keer/maand, 2 = enkele keren per maand, 3 = een paar keer per week, 4 = elke dag/nacht. Hoeveelheid urineverlies: 0 = geen, 1 = druppels, 2 = kleine plasjes, 3 = meer. Deze scores worden vermenigvuldigd tot een index voor de ernst: 1-2 = licht, 3-6 = matig, 8-9 = ernstig, 12 = zeer ernstig.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Drie vragen om urge- van stressincontinentie te onderscheiden

Chevalier P.

Minerva 2007 Vol 6 nummer 3 pagina 41 - 43


Deze studie bevestigt het belang van een eenvoudige vragenlijst bij de diagnose van urge- en stressincontinentie bij de vrouw. De test is echter niet erg nauwkeurig en is ongeschikt bij complexe incontinentie of incontinentie met comorbiditeit. Een volledig correcte diagnose is bij een eerste contact wellicht van minder belang, aangezien bekkenbodem-reëducatie volgens de huidige richtlijnen de eerste stap is in de aanpak van zowel urge- als stressincontinentie. Wanneer deze eerste behandeling faalt of wanneer een meer invasieve (chirurgische), een meer risicovolle (medicamenteuze) of een duurdere (biofeedback) behandeling worden overwogen, is uro-gynaecologische oppuntstelling gewenst.