Resultaat met woordenlijst ( 2 )


numerieke ratingschaal
De numerieke rating scale is een aspecifieke meetschaal die bestaat uit 11 nummers van 0 tot 10. In het geval van pijn bijvoorbeeld betekent dit: 0= geen pijn en 10= de ergst voorstelbare pijn. De minimumscore bevindt zich links en de maximumscore rechts. De patiënt dient het getal te omcirkelen dat het best overeenkomt met zijn bevindingen gedurende de voorbij week.
NRS
Aantal resultaten : 2 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Radiofrequente denervatie als behandeling voor chronische lagerugpijn

De redactie

Minerva 2018 Vol 17 nummer 4 pagina 52 - 55


Uit deze pragmatische correct uitgevoerde gerandomiseerde gecontroleerde studies kunnen we besluiten dat de combinatie van een behandeling met radiofrequente denervatie en actieve oefentherapie niet leidt tot een klinisch relevante verbetering van lagerugpijn in vergelijking met oefentherapie alleen. Een mogelijke selectiebias van patiënten en de afwezigheid van een gestandaardiseerde behandeltechniek bemoeilijken de extrapolatie van deze resultaten.

Methylprednisolon voor patiënten met vergevorderde kanker?

Mathonet J.

Minerva 2015 Vol 14 nummer 3 pagina 33 - 34


Deze RCT van goede methodologische kwaliteit toont aan dat 32 mg methylprednisolon per dag als adjuvans aan opioïden geen klinisch relevant effect heeft op pijn bij kankerpatiënten in de laatste levensfase. De resultaten zijn echter moeilijk extrapoleerbaar naar kankerpatiënten in de ambulante zorg. Op korte termijn kan deze aanpak wel een gunstig effect hebben op vermoeidheid en verlies van eetlust.