Resultaat met woordenlijst ( 2 )


propensity score
De propensity score is het resultaat van een multivariate logistische regressieanalyse van een verzameling van confounders en drukt de kans uit dat iemand heeft om op basis van deze confounders al dan niet behandeld te worden. Als we in een observationele studie twee groepen matchen voor de propensity score schakelen we veel confounders uit zonder groot verlies aan observaties.
Aantal resultaten : 2 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)


Deze retrospectieve cohortstudie in een andere zorgcontext dan de Belgische besluit dat het inschakelen van palliatieve thuiszorgequipes het aantal ziekenhuisopnames, spoedopnames en overlijdens in ziekenhuizen doet dalen.

Propensity Score Matching

Poelman T.

Minerva 2013 Vol 12 nummer 8 pagina 103 - 103