Resultaat met woordenlijst ( 1 )


relatieve toename
Verhouding tussen enerzijds het absolute verschil in voorkomen van een gebeurtenis tussen twee groepen en anderzijds het voorkomen ervan in één van de groepen.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Spironolacton toevoegen bij therapieresistente hypertensie?

De Cort P.

Minerva 2016 Vol 15 nummer 4 pagina 90 - 93


Deze placebogecontroleerde crossover RCT van goede methodologische kwaliteit maar zonder harde eindpunten toont de voordelen aan op korte termijn (3 maanden) van spironolacton in geval van therapieresistente hypertensie. Er is dringend nood aan langetermijnstudies om de reductie van cardiovasculaire mortaliteit en morbiditeit met spironolacton voor deze indicatie te onderzoeken.