Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Pediatric Migraine Disability Assessment Scale (PedMIDAS)
De PedMIDAS is een vragenlijst die kinderen of adolescenten zelf invullen en die nagaat in welke mate de migraine hun schoolactiviteiten, thuisactiviteiten en vrijetijdsactiviteiten beperkt. De lijst bestaat uit 6 vragen over het aantal dagen met beperkingen voor de 3 activiteitenniveaus. Een totaalscore van 0 tot 10 komt overeen met geringe of geen beperkingen, 11 tot 30 met milde beperkingen, 31 tot 50 met matige beperkingen en meer dan 50 met ernstige beperkingen.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)


Deze correct opgezette RCT evalueert de werkzaamheid van amitriptyline en topiramaat versus placebo voor de onderhoudsbehandeling van migraine bij kinderen en adolescenten. De studie is vroegtijdig beëindigd voor futiliteit. Amitriptyline of topiramaat hebben geen meerwaarde boven placebo op het vlak van een vermindering van het aantal dagen met hoofdpijn en van de beperkingen in het dagelijkse leven als gevolg van migraine. Amitriptyline en topiramaat verhogen wel het risico van (soms ernstige) ongewenste effecten.