Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Quality of Well-Being Scale
Quality of Well-being Scale is een algemene vragenlijst over de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven die de algemene toestand en het welbevinden meet van de voorgaande drie dagen. Ze bestaat uit 71 items gespreid over 4 domeinen (fysieke activiteit, sociale activiteit, mobiliteit en symptoomgerelateerde problemen). De totale score varieert van 0 tot 1,0, waarbij 1,0 staat voor optimaal functioneren en 0 voor dood.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Werkzaamheid van langdurige zuurstoftherapie bij patiënten met stabiel COPD en matige hypoxemie?

Van Meerhaeghe A.

Minerva 2017 Vol 16 nummer 7 pagina 172 - 175


De resultaten van deze RCT tonen aan dat het niet zinvol is om systematisch een langdurige zuurstoftherapie in te stellen bij patiënten met stabiel COPD en met matige hypoxemie bij rust of tijdens de nacht en met inspanningsgebonden desaturatie. Een zuurstoftherapie heeft geen effect op de overlevingsduur en op de tijd tot een eerste hospitalisatie voor eender welke reden.