Resultaat met woordenlijst ( 1 )


childhood Asthma Control Test (cACT)
Gevalideerde vragenlijst om de controle van astma bij kinderen tussen 4 tot 11 jaar te evalueren. Bestaat uit 3 vragen gericht aan de ouders over de frequentie van astmatische symptonen tijdens de 4 laatste weken, gaande van 5 (helemaal niet) tot 0 (dagelijks). 4 vragen over de astmatische symptonen worden vervolgens aan het kind gesteld, gaande van 0 (de slechtste score) tot 3 (de beste score). Een score van 19 punten of lager wijst op een slechte controle van astma.
cACT
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)


Deze correct uitgevoerde systematische review van 5 RCT’s met globaal genomen gering risico van bias toont aan dat het preventieve gebruik van omalizumab na de schoolvakantie het aantal astma-exacerbaties in de herfst doet dalen bij kinderen met matig tot ernstig allergisch astma. Het effect van leukotrieenantagonisten is onduidelijk. Ook het effect van het aansporen tot grotere therapietrouw met een brief aan de ouders vraagt om verder onderzoek.