Resultaat met woordenlijst ( 0 )


Hedges’ g
Hedges’g is een maat om de effectgrootte te bepalen. Een Hedges’g=0,8 betekent dat de twee groepen met 0,8 standaarddeviatie van elkaar verschillen, wat wijst op een belangrijk effect. Een Hedges’g=0,2 komt overeen met een klein effect, een Hedges’g=0,5 met een matig effect.
Aantal resultaten : 0 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en)


Deze methodologisch correct uitgevoerde systematische review met meta-analyse van 63 RCT’s van gemiddeld matige methodologische kwaliteit, die het effect onderzocht van fosfodiësterase type 5-remmers versus placebo bij personen met erectiele dysfunctie kon een kleine tot matige placeborespons aantonen. Op basis van de resultaten van een subgroepanalyse komen psychologische factoren het meest naar voren als mogelijke oorzaak van een (werkelijk) placebo-effect. Nieuwe studies met een controlegroep zonder behandeling zijn echter noodzakelijk om dit verder te onderzoeken.