Resultaat op trefwoord : 'calcipotriol'


Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en) - 0 Synthese(s)

Calcipotriol voor chronische plaque psoriasis

Van Hecke E.

Minerva 2002 Vol 31 nummer 7 pagina 378 - 380


Het effect van calcipotriol in de behandeling van chronische plaque psoriasis is slechts onderzocht tijdens een korte periode (zes tot acht weken). Door de nevenwerkingen (vooral die in monotherapie optreden) en het gebrek aan langetermijnresultaten lijkt calcipotriol slechts aangewezen bij chronische plaque psoriasis van beperkte omvang.