Resultaat op trefwoord : 'minimale invasieve chirurgie'


Aantal resultaten : 0 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en) - 0 Synthese(s)


Een follow-up gedurende 15 jaar van een RCT over het effect van een vroege invasieve behandeling versus een niet-invasieve behandeling bij patiënten met een acuut coronair syndroom zonder ST-segmentelevatie, toont aan dat een vroege invasieve behandeling een voordeel biedt door de incidentie van een samengestelde uitkomstmaat van sterfte of myocardinfarct uit te stellen.