Resultaat op trefwoord : 'attitude ten opzichte van sterven'


Aantal resultaten : 0 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en) - 0 Synthese(s)


Deze observationele studie, bestaande uit een cross-sectioneel en een kwalitatief onderdeel, toont aan dat patiënten met hun huisarts willen spreken over het levenseinde, maar dat patiënten en huisartsen vaak verschillende thema‚Äôs aanduiden die van belang kunnen zijn om een gesprek over het levenseinde aan te vatten.