Resultaat op trefwoord : 'multifactoriële interventie'


Aantal resultaten : 2 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en) - 0 Synthese(s)


Op basis van deze systematische review kunnen we besluiten dat zowel een multifactoriële interventie als een oefenprogramma een preventief effect hebben bij ouderen met een verhoogd valrisico. Het bewijs bleek meest consistent te zijn voor oefenprogramma’s. Met vitamine D-suppletie kon geen gunstig effect op vallen aangetoond worden bij ouderen zonder osteoporose of vitamine D-deficiëntie.

Procesevaluatie van complexe interventies

Chevalier P.

Minerva 2015 Vol 14 nummer 9 pagina 115 - 115

Verlaagt een multi-componente interventie het gebruik van fysieke fixatie in woonzorgcentra?

Paquay L. , Scheepmans K.

Minerva 2014 Vol 13 nummer 2 pagina 23 - 24


Deze clustergerandomiseerde klinische studie van goede methodologische kwaliteit toont aan dat het gebruik van fysieke fixatie in woonzorgcentra afneemt door de toepassing van een wetenschappelijk onderbouwde, multicomponente interventie.