Resultaat op trefwoord : 'informed consent'


Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en) - 0 Synthese(s)


Een Zelen’s design randomiseert patiënten in een interventie- en een controlegroep zonder geïnformeerde toestemming voor de randomisatie. Patiënten in de controlegroep zijn er zich zelfs niet van bewust dat ze deelnemen aan een studie. Dit design biedt een antwoord op performance bias in open-label gerandomiseerde gecontroleerde studies zonder placebogroep, waarbij men vooral de bereidheid van patiënten voor een bepaalde (be-)handeling wenst te onderzoeken. Het niet respecteren van de autonomie van de patiënt en de mogelijke schade voor de arts-patiëntrelatie maken deel uit van een ethisch debat.

Tussen verlicht despotisme en geïnformeerde toestemming

Chevalier P.

Minerva 2013 Vol 12 nummer 5 pagina 53 - 53