Tijdschrift Minerva volume 29 nummer 6 juli 2000
Editoriaal: Is academische geneeskunde te koop?

Pagina 264 - 265 

De Meyere M.  


Adenoïdectomie en adenotonsillectomie bij otitis media

Pagina 266 - 268 

 

Bij kinderen met recidiverende otitis media acuta is adenoïdectomie of adenotonsillectomie geen eerste keus. Men kan een afwachtende houding aannemen. Voorlopig heeft een dergelijk beleid ook bij kinderen die tot de "otitis prone"-populatie behoren, de voorkeur.


Nieuwe versus oude antihypertensiva bij bejaarden

Pagina 269 - 271 

De Cort P.  

Deze studie onderzoekt slechts een geselecteerde populatie op niet-dubbelblinde wijze. De conclusie komt al dan niet toevallig overeen met de richtlijnen van de NHG-Standaard. Deze beveelt aan om bij hypertensie zonder comorbiditeit (thiazide)diuretica of ß-blokkers als eerste keus voor te schrijven.


Screenen op zwangerschapsdiabetes

Pagina 272 - 274 

Vermeire E.  

Deze studie stelt vast dat zwangere vrouwen zonder vooraf bestaande diabetes mellitus gescreend kunnen worden op diabetes mellitus in de 24e tot 28e zwangerschapsweek met behulp van een nuchtere glycemiebepaling. Wanneer een afkapwaarde van 4.8 mmol/L (86.5 mg/100 ml) wordt gehanteerd kan een sensitiviteit van 81% en een specificiteit van 76% worden bereikt. Alleen vrouwen met een nuchtere glycemie 4.8 mmol/L (86.5 mg/100 ml) komen in aanmerking voor een 50 g glucosetolerantietest.


Diabetes type 2: behandelingen combineren

Pagina 275 - 276 

Vermeire E.  


Bloeddruk: eerst rusten, dan meten

Pagina 276 - 277 

De Cort P.